KONFERENCJA: Jak żyć pobożnie? – dar pobożności

Przed nami ostatni z darów – dar pobożności. Spróbujmy więc dzisiaj przypomnieć sobie czym – w swej istocie – jest dar pobożności oraz jak się o niego starać, dbać i rozwijać. Spróbujmy również odkryć przeszkody, które sprawiają, że ten Dar nie owocuje w naszym życiu według zamysłu Bożego – wzywa do refleksji podczas konferencji ks. Waldemar Murdzek, […]

GORZKÓW NOWY: Europa żyjącego Chrystusa

Ostatnia Eucharystia w drodze 38. Przemyskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę odbyła się 14 lipca w Gorzkowie Nowym. Przewodniczył jej Metropolita Przemyski, abp Adam Szal, a homilię wygłosił ks. inf. Ireneusz Skubiś, Honorowy Redaktor Naczelny „Niedzieli”. Zwrócił on uwagę na to, jak bardzo Europa dziś potrzebuje Chrystusa – wiary w Chrystusa, który zmartwychwstał i żyje! Przy tej okazji […]

MEDYTACJA: „Jezu, Ty się tym zajmij”

Człowiek staje czasem przed dylematem – wybrałem Boga, czy tylko Jego dzieła? To trudne, aby całe swoje życie oddać Panu Bogu, aby totalnie zaufać. Nie jest łatwo na co dzień szczerze mówić „Jezu, Ty się tym zajmij” i oddać wszystko Jego Miłosiernemu Sercu – do medytacyjnych zamyśleń zaprasza na pielgrzymim szlaku ks. prał. Zbigniew Suchy, redaktor […]

GORZKÓW NOWY: W drodze na Eucharystię

W jedenastym dniu 38. Przemyskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę pątnicy – mimo deszczu – ze śpiewem na ustach wyruszyli w dalszą drogę, aby na godz. 9 dotrzeć na Mszę Świętą w Gorzkowie Nowym.

SPOTKANIE ZE SŁOWEM BOŻYM: Pielgrzymuję, aby być mężnym w trudnościach

Pielgrzymi w jedenastym dniu na szlaku pątniczym podejmują rozważanie fragmentu z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 10, 24-33): Jezus powiedział do swoich apostołów: «Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa – jak jego pan. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, to o ileż bardziej nazwą tak jego domowników.  Nie bójcie się […]

DZIEŃ 11: Służmy Bogu z miłością

W dziewiątym dniu pielgrzymowania ku Jasnej Górze pielgrzymi będą odkrywać treści związane z darem pobożności oraz prosić w intencji o to, aby zawsze służyć Bożemu Majestatowi z synowską miłością – do owocnego zaangażowania w duchowe pielgrzymowanie zaprasza abp Adam Szal, Metropolita Przemyski. Kolejny dzień pielgrzymki to czas wsłuchiwania się podczas modlitwy Anioł Pański w słowa św. Jana Pawła II, które dla […]

8. DZIEŃ NOWENNY: Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami!

Z historii Jasnej Góry: Po I wojnie światowej w wyzwolonej Polsce cześć dla Królowej Jasnogórskiej jeszcze bardziej wzrasta i staje się powszechna. Do Niej dążą liczne pielgrzymki ze wszystkich zakątków kraju. Przybywają kobiety, aby dziękować za dar wolności, przynoszą Matce Bożej berło i jabłko – insygnia władzy królewskiej. W roku 1936 20 tysięcy studentów składa […]

STUDIO: Już blisko spotkanie z Maryją

Kolejny wieczór stał się okazją do podsumowania dnia, który związany był z odkrywaniem kolejnego daru DUcha Świętego. Warto posłuchać, jak pielgrzymi żyją w bojaźni Bożej?

SOKOLNIKI: Nabożeństwo pojednania

Po południu wszystkie grupy pielgrzymów spotkały się w kościele w Sokolnikach, gdzie mieli okazję uczestniczyć w nabożeństwie pojednania, które było ważnym punktem podczas dobiegającego końca dnia. Nabożeństwu przewodniczył abp Adam Szal, natomiast homilię wygłosił ks. Mariusz Woźny, przewodnik grupy św. Brata Alberta, który zachęcał pielgrzymów do tego, aby każdego dnia odkrywać łaskę, jaką jest sakrament […]