SPOTKANIE ZE SŁOWEM BOŻYM: Pielgrzymuję, aby mieć udział w misji Chrystusa

Pielgrzymi w dwunastym i ostatnim dniu na szlaku pątniczym podejmują rozważanie fragmentu z Ewangelii według św. Marka (Mk 6, 7-13): Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. […]

SPOTKANIE ZE SŁOWEM BOŻYM: Pielgrzymuję, aby być mężnym w trudnościach

Pielgrzymi w jedenastym dniu na szlaku pątniczym podejmują rozważanie fragmentu z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 10, 24-33): Jezus powiedział do swoich apostołów: «Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa – jak jego pan. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, to o ileż bardziej nazwą tak jego domowników.  Nie bójcie się […]

SPOTKANIE ZE SŁOWEM BOŻYM: Pielgrzymuję, aby wytrwać w przeciwnościach

Pielgrzymi w dziesiątym dniu na szlaku pątniczym podejmują rozważanie fragmentu z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 10, 16-23): Jezus powiedział do swoich apostołów: «Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie.  Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników […]

SPOTKANIE ZE SŁOWEM BOŻYM: Pielgrzymuję, bo zostałem posłany przez Jezusa

Pielgrzymi w dziewiątym dniu na szlaku pątniczym podejmują rozważanie fragmentu z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 10, 7-15): Jezus powiedział do swoich apostołów: «Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby […]

SPOTKANIE ZE SŁOWEM BOŻYM: Pielgrzymuję, aby poświęcić Panu swe życie

Pielgrzymi w ósmym dniu na szlaku pątniczym podejmują rozważanie fragmentu z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 19, 27-29): Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?»  Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na […]

SPOTKANIE ZE SŁOWEM BOŻYM: Pielgrzymuję, aby przyjąć Jezusa i Jego misję

Pielgrzymi w siódmym dniu na szlaku pątniczym podejmują rozważanie fragmentu z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 6, 32-38): Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: «Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu!»  Lecz faryzeusze mówili: «Wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy».  Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i […]

SPOTKANIE ZE SŁOWEM BOŻYM: Pielgrzymuję, aby z wiarą dotknąć Jezusa

Pielgrzymi w szóstym dniu na szlaku pątniczym podejmują rozważanie fragmentu z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 6, 18-26): Gdy Jezus mówił do uczniów, oto przyszedł do Niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając Mu pokłon, prosił: «Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie». Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za […]

SPOTKANIE ZE SŁOWEM BOŻYM: Pielgrzymuję, aby zmierzyć się ze zwątpieniem

Pielgrzymi w piątym dniu na szlaku pątniczym podejmują rozważanie fragmentu z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 6, 1-6): Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie […]

SPOTKANIE ZE SŁOWEM BOŻYM: Pielgrzymuję, aby odkryć wartość radości i postu

Pielgrzymi w czwartym dniu na szlaku pątniczym podejmują rozważanie fragmentu z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 9, 14-17): Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?»  Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie […]

SPOTKANIE ZE SŁOWEM BOŻYM: Pielgrzymuję, aby odkryć, że jestem powołanym grzesznikiem

Pielgrzymi w trzecim dniu na szlaku pątniczym podejmują rozważanie fragmentu z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 9, 9-13): Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» A on wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz […]