Aktualności

SPOTKANIE ZE SŁOWEM BOŻYM: Pielgrzymuję, aby tak jak Maryja owocować darami Ducha Świętego

Pielgrzymi w pierwszym dniu na szlaku pątniczym podejmują rozważanie fragmentu z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 9, 1-8):

Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Ufaj, synu! Odpuszczone są ci twoje grzechy». 

Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: On bluźni. 

A Jezus, znając ich myśli, rzekł: «Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć: „Odpuszczone są ci twoje grzechy”, czy też powiedzieć: „Wstań i chodź!” Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów» – rzekł do paralityka: «Wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu!» 

On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok, i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.

Ks. Tadeusz Baj zaprasza do odkrycia pielgrzymki jako czasu owocowania darami Ducha Świętego na wzór Maryi, Jego Oblubienicy.

Do pobrania

Powiązane wpisy