Aktualności

KONFERENCJA: Wolność owocem Ducha Świętego

Krucjata Wyzwolenia Człowieka realizuje swój cel poprzez stworzenie „kolumny ratunkowej” ludzi dobrej woli, którzy mają podjąć walkę o tę „ziemię świętą”, jaką jest każdy człowiek odkupiony przez Chrystusa. Słowo „krucjata” wskazuje na Krzyż jako skuteczny znak ostatecznego zwycięstwa nad wszelkim złem. Krzyż, jako symbol dobrowolnej ofiary podjętej z miłości, jest jedyną drogą do skutecznego wyzwalania innych. Aby wejść w tajemnicę krzyża, trzeba pokonać lęk dlatego zadaniem Krucjaty jest wyzwalanie ludzi z lęku.

Natchnieniem do powstania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka były słowa św. Jana Pawła II, skierowane do Polaków 23 października 1978 r.: „Proszę was, abyście przeciwstawili się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa…”.

Tę myśl, a w sumie dramatyczny apel do rodaków, podjął Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Ruchu Światło-Życie wraz z grupą doświadczonych moderatorów i animatorów tegoż Ruchu. Tak powstała Diakonia Wyzwolenia. Po kilku miesiącach jej intensywnej pracy powstał zasadniczy program Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Po niecałym roku przygotowań, 8 czerwca 1979 r. na lotnisku w Nowym Targu, w czasie Mszy św. w obecności papieża Jana Pawła II i z jego błogosławieństwem została proklamowana Krucjata Wyzwolenia Człowieka.

W 40-lecie tego ważnego wydarzenia, wsłuchując się w słowa konferencji ks. prał. Stanisława Czenczka, odkryjmy działanie Ducha Świętego, który umacnia nas na drodze naszego życia, abyśmy owocowali wolnością.

Do pobrania

Powiązane wpisy