Aktualności

KONFERENCJA: Dobroć owocem Ducha Świętego

Czym jest dobroć? Jest ona cnotą, a cnota to stała skłonność człowieka do dobrych uczynków. Objawia się ona w pragnieniu obdarowywania i uszczęśliwiania innych ludzi oraz otoczenia ich troskliwą opieką. Człowiek dobry jest uczynny, sprawiedliwy, życzliwy i wspaniałomyślny. Potrafi przebaczyć doznane krzywdy
i gotów jest ponosić dla drugich ofiary. Prawdziwa dobroć charakteryzuje się gotowością służenia bliźnim, ciepłem, serdecznością, łagodnością, otwartością serca. Jest siłą, która potrafi przezwyciężyć każde zło, nieład i nienawiść, bo płynie z całkowicie świadomej miłości – mówi podczas konferencji ks. Grzegorz Socha, przewodnik grupy bł. Marii Ledóchowskiej.

Wsłuchując się w słowa konferencji, odkryjmy działanie Ducha Świętego, który umacnia nas na drodze naszego życia, abyśmy owocowali dobrocią.

Do pobrania

Powiązane wpisy