Aktualności

KONFERENCJA: Życzliwość owocem Ducha Świętego

Życzliwi ludzie stanowią autentyczną inspirację dla innych, otwierają ich serca. Święty Paweł zachęca: „Nie ustawajmy w czynieniu dobra. W odpowiednim czasie zbierzemy plon, jeśli teraz niczego nie zaniedbamy. Dopóki mamy okazję, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w  wierze” (Ga 6, 9-10). Te owoce życzliwości wobec innych ludzi mogą rodzić się w duszy człowieka zjednoczonego z Bogiem. Człowiek ubogacony tym owocem zmierza do okazywania serdecznej życzliwości zgodnie z zachętą św. Pawła, że dobroć jest zawsze gotowa „do każdego dobrego czynu” (Tt 3,1), oraz zgodnie z tym, do czego nawołuje św. Jan Apostoł: „Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, lecz czynem i prawdą” (1J 3,18) – mówi podczas konferencji ks. Paweł Dziob, przewodnik grupy św. Jana z Dukli.

Wsłuchując się w słowa konferencji, odkryjmy działanie Ducha Świętego, który umacnia nas na drodze naszego życia, abyśmy owocowali życzliwością.

Do pobrania

Powiązane wpisy