WSPOMNIENIA Z PANAMY: Żyć świadectwem Światowych Dni Młodych

W ostatni dzień pielgrzymki do Tronu Pani Jasnogórskiej podczas modlitwy Anioł Pański wspomnieniami ze Światowych Dni Młodych, które w dniach 22-27 stycznia 2019 r. odbyły się w Panamie, dzieli się Małgorzata, ukazując jak ważne jest dzielenie się świadectwem pielgrzymowania. FRAGMENT PRZEMÓWIENIA PAPIEŻA FRANCISZKA WYGŁOSZONE PODCZAS NABOŻEŃSTWA DROGI KRZYŻOWEJ NA ŚDM W PANAMIE […] Za chwilę […]

MEDYTACJA: Prześladowanie dla sprawiedliwości

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. (Mt 5, 10-12) Ostatnie […]

SPOTKANIE ZE SŁOWEM BOŻYM: Pielgrzymuję, aby dzielić się z innymi owocami Ducha Świętego

Pielgrzymi w dziesiątym dniu na szlaku pątniczym podejmują rozważanie fragmentu z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 10,34 – 11,1): Jezus powiedział do swoich apostołów: «Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; „i będą nieprzyjaciółmi człowieka […]

KONFERENCJA: Opanowanie owocem Ducha Świętego

Człowiek, którego cechuje opanowanie nie da się wyprowadzić z równowagi nawet w obliczu ataków i niesłusznych pomówień. Trwając w zjednoczeniu z Panem Bogiem, jest panem każdej sytuacji. Niezależnie od okoliczności, kontroluje swoje reakcje, a także emocje, które są podporządkowane miłości. Dzięki temu broni się przed chaosem i zachowuje równowagę, pokładając zaufanie w Bogu. Dzięki temu […]

WSPOMNIENIA Z PANAMY: Opanowanie na Światowych Dniach Młodych

W kolejny dzień pielgrzymki do Tronu Pani Jasnogórskiej podczas modlitwy Anioł Pański wspomnieniami ze Światowych Dni Młodych, które w dniach 22-27 stycznia 2019 r. odbyły się w Panamie, dzieli się Monika Zagaja, ukazując jak ważne jest opanowanie. FRAGMENT PRZEMÓWIENIA PAPIEŻA FRANCISZKA WYGŁOSZONE PODCZAS NABOŻEŃSTWA DROGI KRZYŻOWEJ NA ŚDM W PANAMIE […] Ojcze, dzisiaj droga krzyżowa […]

MEDYTACJA: Wprowadzanie pokoju

Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. (Mt 5, 9) Wiemy dobrze, że szczęście może być tam, gdzie istnieje pokój. Dlatego Jezus błogosławionymi nazywa tych, którzy pokój wprowadzają. Jaki to jednak pokój należy czynić? Co robić, aby pokój zapanował na całej ziemi, a ludzie zasłużyli sobie na miano prawdziwych „synów Bożych”? Odpowiedzi na […]

SPOTKANIE ZE SŁOWEM BOŻYM: Pielgrzymuję, aby owocować opanowaniem

Pielgrzymi w dziesiątym dniu na szlaku pątniczym podejmują rozważanie fragmentu z Ewangelii według św. Mateusza (Łk 10, 25-37): Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: «Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?» On rzekł: «Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, […]

DZIEŃ 11: Owocem Ducha… opanowanie

W dziesiątym dniu pielgrzymowania ku Jasnej Górze pielgrzymi będą odkrywać treści dotyczące owocu działania Ducha Świętego w życiu chrześcijanina, jakim jest OPANOWANIE. W tym kolejnym dniu pątnicy, polecając sprawy swojego życia, będą prosić o odkrycie źródeł opanowania – do owocnego zaangażowania w duchowe pielgrzymowanie zaprasza abp Adam Szal, Metropolita Przemyski.

KONFERENCJA: Łagodność owocem Ducha Świętego

Jak widzimy, łagodność, która jest owocem Ducha Świętego działającego w naszym życiu, to postawa dobrotliwego odnoszenia się do otoczenia i samego siebie. Ten owoc rodzi jednocześnie w naszym życiu cnotę łagodności (czyli stałe usposobienie naszego charakteru) która objawia się w cichości usposobienia i postępowania oraz uzdalnia do życzliwego szacunku do drugiego człowieka. Wzrasta ona wraz […]