WSPOMNIENIA Z PANAMY: Łagodność na Światowych Dniach Młodych

W kolejny dzień pielgrzymki do Tronu Pani Jasnogórskiej podczas modlitwy Anioł Pański wspomnieniami ze Światowych Dni Młodych, które w dniach 22-27 stycznia 2019 r. odbyły się w Panamie, dzieli się Paweł Kołodziej, ukazując jak ważna jest łagodność. FRAGMENT PRZEMÓWIENIA PAPIEŻA FRANCISZKA WYGŁOSZONE PODCZAS NABOŻEŃSTWA DROGI KRZYŻOWEJ NA ŚDM W PANAMIE […] Także i my Ojcze, […]

MEDYTACJA: Łagodność

Błogosławieni łagodni, albowiem oni odziedziczą ziemię (Mt 5,5) Błogosławieństwo, nad którym chcemy się teraz zastanowić, mówi o tych, którzy są „łagodni”. W tradycji biblijnej Starego Testamentu często utożsamiano ich z ubogimi, używając na ich określenie tego samego słowa ’anawîm. Kiedy Biblia grecka (LXX) tłumaczy go przez słowo praeis, wtedy podkreśla nie ubóstwo, ale łagodność. W […]

SPOTKANIE ZE SŁOWEM BOŻYM: Pielgrzymuję, aby owocować łagodnością

Pielgrzymi w dziesiątym dniu na szlaku pątniczym podejmują rozważanie fragmentu z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 10, 24-33): Jezus powiedział do swoich apostołów: «Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa – jak jego pan. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, to o ileż bardziej nazwą tak jego […]

DZIEŃ 10: Owocem Ducha… łagodność

W dziesiątym dniu pielgrzymowania ku Jasnej Górze pielgrzymi będą odkrywać treści dotyczące owocu działania Ducha Świętego w życiu chrześcijanina, jakim jest ŁAGODNOŚĆ. W tym kolejnym dniu pątnicy, polecając sprawy swojego życia, będą prosić o dar łagodnego serca – do owocnego zaangażowania w duchowe pielgrzymowanie zaprasza abp Adam Szal, Metropolita Przemyski.

KONFERENCJA: Życzliwość owocem Ducha Świętego

Życzliwi ludzie stanowią autentyczną inspirację dla innych, otwierają ich serca. Święty Paweł zachęca: „Nie ustawajmy w czynieniu dobra. W odpowiednim czasie zbierzemy plon, jeśli teraz niczego nie zaniedbamy. Dopóki mamy okazję, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w  wierze” (Ga 6, 9-10). Te owoce życzliwości wobec innych ludzi mogą rodzić się w duszy człowieka […]

WSPOMNIENIA Z PANAMY: Życzliwość na Światowych Dniach Młodych

W kolejny dzień pielgrzymki do Tronu Pani Jasnogórskiej podczas modlitwy Anioł Pański wspomnieniami ze Światowych Dni Młodych, które w dniach 22-27 stycznia 2019 r. odbyły się w Panamie, dzieli się Izabela Sudoł, ukazując jak ważna jest życzliwość. FRAGMENT PRZEMÓWIENIA PAPIEŻA FRANCISZKA WYGŁOSZONE PODCZAS PODCZAS CZUWANIA Z MŁODZIEŻĄ NA ŚDM W PANAMIE […] Powiedzenie Panu „tak” […]

MEDYTACJA: Miłosierdzie

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7) W piątym błogosławieństwie Jezus wskazuje na miłosierdzie jako drogę do szczęścia. Chcąc je osiągnąć, nie wystarczy łaknąć i pragnąć sprawiedliwości, ale równocześnie należy być miłosiernym. Nie można bowiem pozwolić, by troska o sprawiedliwość czyniła nas twardymi i okrutnymi. Do doskonałej sprawiedliwości dochodzi się tylko drogą miłosierdzia. Zwraca […]

SPOTKANIE ZE SŁOWEM BOŻYM: Pielgrzymuję, aby owocować życzliwością

Pielgrzymi w dziewiątym dniu na szlaku pątniczym podejmują rozważanie fragmentu z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 10, 16-23): Jezus powiedział do swoich apostołów: «Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie.  Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was […]