DZIEŃ 9: Owocem Ducha… życzliwość

W dziewiątym dniu pielgrzymowania ku Jasnej Górze pielgrzymi będą odkrywać treści dotyczące owocu działania Ducha Świętego w życiu chrześcijanina, jakim jest ŻYCZLIWOŚĆ. W tym kolejnym dniu pątnicy, polecając sprawy swojego życia, będą prosić o ducha wzajemnej życzliwości – do owocnego zaangażowania w duchowe pielgrzymowanie zaprasza abp Adam Szal, Metropolita Przemyski.

KONFERENCJA: Dobroć owocem Ducha Świętego

Czym jest dobroć? Jest ona cnotą, a cnota to stała skłonność człowieka do dobrych uczynków. Objawia się ona w pragnieniu obdarowywania i uszczęśliwiania innych ludzi oraz otoczenia ich troskliwą opieką. Człowiek dobry jest uczynny, sprawiedliwy, życzliwy i wspaniałomyślny. Potrafi przebaczyć doznane krzywdy i gotów jest ponosić dla drugich ofiary. Prawdziwa dobroć charakteryzuje się gotowością służenia […]

WSPOMNIENIA Z PANAMY: Dobroć na Światowych Dniach Młodych

W kolejny dzień pielgrzymki do Tronu Pani Jasnogórskiej podczas modlitwy Anioł Pański wspomnieniami ze Światowych Dni Młodych, które w dniach 22-27 stycznia 2019 r. odbyły się w Panamie, dzieli się Małgorzata, ukazując jak ważna jest wierność.

MEDYTACJA: Łaknienie i pragnienie sprawiedliwości

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni (Mt 5,6) Czwarte błogosławieństwo Jezusa podsumowuje dotychczasowe, a poprzez motyw sprawiedliwości łączy się z następnymi, a szczególnie z ostatnim. Nasze rozważanie na jego temat zacznijmy od stwierdzenia, że głód i pragnienie są naturalną, podstawową i bardzo mocną potrzebą każdego człowieka. W tym zawsze żywym i […]

SPOTKANIE ZE SŁOWEM BOŻYM: Pielgrzymuję, aby owocować dobrocią

Pielgrzymi w ósmym dniu na szlaku pątniczym podejmują rozważanie fragmentu z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 19, 27-29): Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?»  Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na […]

DZIEŃ 8: Owocem Ducha… dobroć

W ósmym dniu pielgrzymowania ku Jasnej Górze pielgrzymi będą odkrywać treści dotyczące owocu działania Ducha Świętego w życiu chrześcijanina, jakim jest DOBROĆ. W tym kolejnym dniu pątnicy, polecając sprawy swojego życia, będą prosić o czerpanie z dobroci Ojców – do owocnego zaangażowania w duchowe pielgrzymowanie zaprasza abp Adam Szal, Metropolita Przemyski.

KONFERENCJA: Cierpliwość owocem Ducha Świętego

Cierpliwość to ten owoc Ducha Świętego, który jest bardzo potrzebny w pracy nad osobistym nawróceniem. Zmiana pewnych złych skłonności, niedobrych przyzwyczajeń czy nałogów wymaga czasu i może nigdy w ciągu tego ziemskiego życia nie zdołamy temu sprostać. A postępując dalej na drodze duchowej, zobaczymy w Bożym świetle jeszcze wyraźniej, iż jest w nas o wiele […]