MEDYTACJA: Prześladowanie dla sprawiedliwości

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. (Mt 5, 10-12) Ostatnie […]

MEDYTACJA: Wprowadzanie pokoju

Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. (Mt 5, 9) Wiemy dobrze, że szczęście może być tam, gdzie istnieje pokój. Dlatego Jezus błogosławionymi nazywa tych, którzy pokój wprowadzają. Jaki to jednak pokój należy czynić? Co robić, aby pokój zapanował na całej ziemi, a ludzie zasłużyli sobie na miano prawdziwych „synów Bożych”? Odpowiedzi na […]

MEDYTACJA: Łagodność

Błogosławieni łagodni, albowiem oni odziedziczą ziemię (Mt 5,5) Błogosławieństwo, nad którym chcemy się teraz zastanowić, mówi o tych, którzy są „łagodni”. W tradycji biblijnej Starego Testamentu często utożsamiano ich z ubogimi, używając na ich określenie tego samego słowa ’anawîm. Kiedy Biblia grecka (LXX) tłumaczy go przez słowo praeis, wtedy podkreśla nie ubóstwo, ale łagodność. W […]

MEDYTACJA: Miłosierdzie

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7) W piątym błogosławieństwie Jezus wskazuje na miłosierdzie jako drogę do szczęścia. Chcąc je osiągnąć, nie wystarczy łaknąć i pragnąć sprawiedliwości, ale równocześnie należy być miłosiernym. Nie można bowiem pozwolić, by troska o sprawiedliwość czyniła nas twardymi i okrutnymi. Do doskonałej sprawiedliwości dochodzi się tylko drogą miłosierdzia. Zwraca […]

MEDYTACJA: Łaknienie i pragnienie sprawiedliwości

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni (Mt 5,6) Czwarte błogosławieństwo Jezusa podsumowuje dotychczasowe, a poprzez motyw sprawiedliwości łączy się z następnymi, a szczególnie z ostatnim. Nasze rozważanie na jego temat zacznijmy od stwierdzenia, że głód i pragnienie są naturalną, podstawową i bardzo mocną potrzebą każdego człowieka. W tym zawsze żywym i […]

MEDYTACJA: Ubóstwo w duchu

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy  królestwo niebieskie (Mt 5,3) Pierwszą, fundamentalną postawą, która predysponuje człowieka do błogosławieństwa, jest ubóstwo w duchu. Ono otwiera na błogosławione działanie Boga. Dlatego Jezus swoje nauczanie rozpoczyna od słów: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,3). Zauważmy, że kluczem do szczęścia jest […]

MEDYTACJA: Smutek

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni (Mt 5,4) Bardzo zagadkowe jest drugie błogosławieństwo Jezusa. Obejmuje ono tych, którzy się smucą. Kierując się zdrowym rozsądkiem, pytamy: czy jest to możliwe? Przecież smutek jest przeciwieństwem radości i szczęścia. Tymczasem Jezus mówi: „Błogosławieni, którzy się smucą …” (Mt 5,4a). Zapytajmy co ono oznacza. Jak smutek może […]

MEDYTACJA: Czyste serce

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą /Mt 5, 8/ W języku Biblii serce oznacza całego człowieka, wyraża całą jego osobowość. Zgodnie z tym sposobem myślenia, Jezus mówiąc o sercu, ma na uwadze „człowieka wewnętrznego”. Jeśli więc obiecuje błogosławieństwo dla ludzi czystego serca, wskazuje na całe wnętrze ich świadomości i aktywności. Nie chodzi tu […]

MEDYTACJA: Jezus naszym błogosławieństwem

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich Zanim po kolei zaczniemy wsłuchiwać się w Jezusowe błogosławieństwa, popatrzmy dziś na Jego postać ukazaną przez ewangelistę we wprowadzeniu do całego Kazania na Górze. Ma ono miejsce na górze, gdzie w słowach Jezusa dokonuje się […]