SPOTKANIE ZE SŁOWEM BOŻYM: Pielgrzymuję, aby dzielić się z innymi owocami Ducha Świętego

Pielgrzymi w dziesiątym dniu na szlaku pątniczym podejmują rozważanie fragmentu z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 10,34 – 11,1): Jezus powiedział do swoich apostołów: «Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; „i będą nieprzyjaciółmi człowieka […]

SPOTKANIE ZE SŁOWEM BOŻYM: Pielgrzymuję, aby owocować opanowaniem

Pielgrzymi w dziesiątym dniu na szlaku pątniczym podejmują rozważanie fragmentu z Ewangelii według św. Mateusza (Łk 10, 25-37): Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: «Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?» On rzekł: «Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, […]

SPOTKANIE ZE SŁOWEM BOŻYM: Pielgrzymuję, aby owocować łagodnością

Pielgrzymi w dziesiątym dniu na szlaku pątniczym podejmują rozważanie fragmentu z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 10, 24-33): Jezus powiedział do swoich apostołów: «Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa – jak jego pan. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, to o ileż bardziej nazwą tak jego […]

SPOTKANIE ZE SŁOWEM BOŻYM: Pielgrzymuję, aby owocować życzliwością

Pielgrzymi w dziewiątym dniu na szlaku pątniczym podejmują rozważanie fragmentu z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 10, 16-23): Jezus powiedział do swoich apostołów: «Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie.  Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was […]

SPOTKANIE ZE SŁOWEM BOŻYM: Pielgrzymuję, aby owocować dobrocią

Pielgrzymi w ósmym dniu na szlaku pątniczym podejmują rozważanie fragmentu z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 19, 27-29): Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?»  Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na […]

SPOTKANIE ZE SŁOWEM BOŻYM: Pielgrzymuję, aby owocować cierpliwością

Pielgrzymi w siódmym dniu na szlaku pątniczym podejmują rozważanie fragmentu z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 10, 1-7): Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.  A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego […]

SPOTKANIE ZE SŁOWEM BOŻYM: Pielgrzymuję, aby owocować wiernością

Pielgrzymi w szóstym dniu na szlaku pątniczym podejmują rozważanie fragmentu z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 9, 32-38): Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: «Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu!»  Lecz faryzeusze mówili: «Wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy».  Tak Jezus […]

SPOTKANIE ZE SŁOWEM BOŻYM: Pielgrzymuję, aby owocować wolnością

Pielgrzymi w piątym dniu na szlaku pątniczym podejmują rozważanie fragmentu z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 6, 18-26): Gdy Jezus mówił do uczniów, oto przyszedł do Niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając Mu pokłon, prosił: «Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie». Jezus wstał i wraz […]

SPOTKANIE ZE SŁOWEM BOŻYM: Pielgrzymuję, aby owocować pokojem

Pielgrzymi w czwartym dniu na szlaku pątniczym podejmują rozważanie fragmentu z Ewangelii według św. Mateusza (Łk 10, 1-9): Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby […]

SPOTKANIE ZE SŁOWEM BOŻYM: Pielgrzymuję, aby owocować radością

Pielgrzymi w trzecim dniu na szlaku pątniczym podejmują rozważanie fragmentu z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 9, 14-17): Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?»  Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest […]