KONFERENCJA: Opanowanie owocem Ducha Świętego

Człowiek, którego cechuje opanowanie nie da się wyprowadzić z równowagi nawet w obliczu ataków i niesłusznych pomówień. Trwając w zjednoczeniu z Panem Bogiem, jest panem każdej sytuacji. Niezależnie od okoliczności, kontroluje swoje reakcje, a także emocje, które są podporządkowane miłości. Dzięki temu broni się przed chaosem i zachowuje równowagę, pokładając zaufanie w Bogu. Dzięki temu […]

KONFERENCJA: Łagodność owocem Ducha Świętego

Jak widzimy, łagodność, która jest owocem Ducha Świętego działającego w naszym życiu, to postawa dobrotliwego odnoszenia się do otoczenia i samego siebie. Ten owoc rodzi jednocześnie w naszym życiu cnotę łagodności (czyli stałe usposobienie naszego charakteru) która objawia się w cichości usposobienia i postępowania oraz uzdalnia do życzliwego szacunku do drugiego człowieka. Wzrasta ona wraz […]

KONFERENCJA: Życzliwość owocem Ducha Świętego

Życzliwi ludzie stanowią autentyczną inspirację dla innych, otwierają ich serca. Święty Paweł zachęca: „Nie ustawajmy w czynieniu dobra. W odpowiednim czasie zbierzemy plon, jeśli teraz niczego nie zaniedbamy. Dopóki mamy okazję, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w  wierze” (Ga 6, 9-10). Te owoce życzliwości wobec innych ludzi mogą rodzić się w duszy człowieka […]

KONFERENCJA: Dobroć owocem Ducha Świętego

Czym jest dobroć? Jest ona cnotą, a cnota to stała skłonność człowieka do dobrych uczynków. Objawia się ona w pragnieniu obdarowywania i uszczęśliwiania innych ludzi oraz otoczenia ich troskliwą opieką. Człowiek dobry jest uczynny, sprawiedliwy, życzliwy i wspaniałomyślny. Potrafi przebaczyć doznane krzywdy i gotów jest ponosić dla drugich ofiary. Prawdziwa dobroć charakteryzuje się gotowością służenia […]

KONFERENCJA: Cierpliwość owocem Ducha Świętego

Cierpliwość to ten owoc Ducha Świętego, który jest bardzo potrzebny w pracy nad osobistym nawróceniem. Zmiana pewnych złych skłonności, niedobrych przyzwyczajeń czy nałogów wymaga czasu i może nigdy w ciągu tego ziemskiego życia nie zdołamy temu sprostać. A postępując dalej na drodze duchowej, zobaczymy w Bożym świetle jeszcze wyraźniej, iż jest w nas o wiele […]

KONFERENCJA: Wierność owocem Ducha Świętego

Wierność to owoc Ducha Świętego, który pozwala człowiekowi nie rzucać słów na wiatr, lecz dotrzymywać słowa i złożonej obietnicy. Możemy powiedzieć, że wierność jest jak skała, na której można się oprzeć i zawsze polegać. Łączy się ona z pilnością, poczuciem obowiązku i odpowiedzialności. Człowiek ubogacony owocem wierności zawsze czuje się zobowiązany wobec własnych postanowień, społeczeństwa, […]

KONFERENCJA: Wolność owocem Ducha Świętego

Krucjata Wyzwolenia Człowieka realizuje swój cel poprzez stworzenie „kolumny ratunkowej” ludzi dobrej woli, którzy mają podjąć walkę o tę „ziemię świętą”, jaką jest każdy człowiek odkupiony przez Chrystusa. Słowo „krucjata” wskazuje na Krzyż jako skuteczny znak ostatecznego zwycięstwa nad wszelkim złem. Krzyż, jako symbol dobrowolnej ofiary podjętej z miłości, jest jedyną drogą do skutecznego wyzwalania innych. Aby […]

KONFERENCJA: Pokój owocem Ducha Świętego

„Szczęśliwi, którzy zabiegają o pokój, ponieważ oni zostaną nazwani synami Bożymi” (Mt 5, 9). Dla budujących pokój, zabiegających o niego, przewidziana jest największa nagroda, jaką można sobie wyobrazić: status dziecka Bożego. Budowniczowie pokoju są ludźmi pełnymi miłości, którzy zawsze i wszędzie pragną doprowadzić do zgody poróżnionych. Każdy chrześcijanin powinien być człowiekiem pokoju, to znaczy człowiekiem, […]

KONFERENCJA: Radość owocem Ducha Świętego

Teraz może lepiej zrozumiemy głębię wypowiedzianych kiedyś przez niego takich oto słów: „Wystarczy tylko się uśmiechać, by ukryć zranioną duszę, i nikt nawet nie zauważy, jak bardzo cierpisz”. Zauważmy my tego, kto cierpi, a może to ukrywa. Zauważmy i zanieśmy mu prawdziwą radość, w mocy Ducha Świętego, i ratujmy życie, to ziemskie i to wieczne. […]

KONFERENCJA: Miłość owocem Ducha Świętego

Mówimy dużo o miłości i ona jest natchnieniem dla poetów, inspiruje malarzy, splata dłonie zakochanych, tuli dziecko do piersi matki, a czasem przynagla do pomocy potrzebującym. Czym jest miłość? Trudno jest nią uchwycić i zdefiniować, po prostu wiemy, że albo jest, albo jej nie ma. Ale bez miłości życie jest jak dzień bez słońca – […]