KONFERENCJA: Jak żyć pobożnie? – dar pobożności

Przed nami ostatni z darów – dar pobożności. Spróbujmy więc dzisiaj przypomnieć sobie czym – w swej istocie – jest dar pobożności oraz jak się o niego starać, dbać i rozwijać. Spróbujmy również odkryć przeszkody, które sprawiają, że ten Dar nie owocuje w naszym życiu według zamysłu Bożego – wzywa do refleksji podczas konferencji ks. Waldemar Murdzek, […]

KONFERENCJA: Czym jest bojaźń Boża? – dar bojaźni Bożej

Słowo „bojaźń” kojarzy nam się z lękiem, obawą a więc czymś mało „przyjemnym”. W odniesieniu do Boga często rozumiemy ją jako „lęk przed Bogiem”. Być może żyjemy w rozdarciu z tego powodu, bo z jednej strony mówi nam się, że Boga „mamy się bać”, z drugiej sam Jezus uczył nas, że Bóg jest Ojcem, kochającym, […]

KONFERENCJA: Co jest w życiu ważne, a co nie? – dar umiejętności

Dar umiejętności niewątpliwie jest darem związanym z koniecznością zdobywania pewnych doskonałości życiowych, często przez dłuższy czas a nawet i do końca życia. Żeby taką mądrość życiową posiąść należy prosić Pana Boga o wielką pokorę serca i o cierpliwość. Inaczej zdobycie tego daru będzie niemożliwe, jak w przypadku bogatego młodzieńca z Ewangelii – mówi podczas konferencji ks. […]

KONFERENCJA: Żyć z Maryją w Duchu Świętym – dar rady

Zastanówmy się, dlaczego Maryję nazywamy Matką Dobrej Rady. Zapytajmy się w jaki sposób Matka Boża wypełniała dary Ducha Świętego a szczególnie dar rady – wzywa do refleksji podczas konferencji ks. Stanisław Mazur, przewodnik grupy św. Rafała Kalinowskiego. Wsłuchując się w słowa konferencji, odkryjmy dary Ducha Świętego, dziś dar rady.

KONFERENCJA: Męstwo – dar potrzebny w codziennym życiu

Dar męstwa jest nam niezbędnie potrzebny, gdy mamy do pokonania liczne wewnętrzne trudności, pokusy, znudzenia, niechęć, a nieraz wprost apatię, które to przeszkody o własnych siłach trudno przezwyciężyć. […] Pielgrzymując do Maryi Królowej Polski w wielu momentach musimy odznaczać się darem męstwa. Módlmy się w dniu dzisiejszym, abyśmy przez Ducha Świętego zostali obdarzeni tym darem, […]

KONFERENCJA: Dar mądrości i dar rozumu

Na czym konkretnie polega dary mądrości i rozumu? Jak wygląda działanie tych darów Ducha Świętego w wierzącym i praktykującym uczniu Chrystusa? – pyta podczas konferencji ks. Jakub Jakubowski, pielgrzym grupy św. Jacka. Wsłuchując się w słowa konferencji, odkryjmy dary Ducha Świętego, dziś dar mądrości i dar rozumu.

KONFERENCJA: Maryja – Oblubienica Ducha Świętego

Bardzo wdzięcznym polem do snucia refleksji nad osobą Ducha Świętego jest mariologia. Współcześni teologowie (podobnie jak Ojcowie Kościoła) podkreślają ścisły związek Ducha Świętego z Maryją. Badacze powyższego zagadnienia natrafiają na specyficzny tytuł nadawany Jej przez teologów i kaznodziejów Oblubienica Ducha Świętego – mówi podczas konferencji ks. Krzysztof Szybiak, przewodnik grupy św. Kazimierza. Wsłuchując się w słowa konferencji, dostrzeżmy […]

KONFERENCJA: Duch, który daje życie

Szczególnym zadaniem, dzięki któremu Duch Święty jest odróżniany od innych Osób Bożych, jest dawanie życia. Tym, Który mnie nieustanie stwarza, obdarza życiem jest Duch. Tak, podobnie jak na samym początku przy stworzeniu świata Bóg tchnął w człowieka tchnienie życia „Ducha” podobnie każdego dnia nieustannie stwarza nas, napełniając Swoim Duchem – mówi podczas konferencji ks. Mariusz Woźny, […]

KONFERENCJA: Duch Ojca i Syna dany Kościołowi

Trzeba też uznać, że Duch Święty jest prawdziwym DAREM OD OJCA I SYNA, darem dla Kościoła i darem dla konkretnego człowieka. Darem dla Ciebie i mnie. I trzeba tego Ducha Świętego codziennie zapraszać, by przemieniał, by odnawiał, by porządkował, uzdrawiał, prowadził – mówi podczas konferencji ks. Marcin Wilk, przewodnik grupy św. Jacka. Wsłuchując się w słowa […]

KONFERENCJA: Pielgrzymka – rekolekcje w drodze

Mamy początek lipca, a to oznacza, że wiele osób już wyruszyło, czy dopiero wyruszy, na szlak pielgrzymi. Po raz kolejny wyrusza też Archidiecezjalna Przemyska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, aby pokłonić się Tej, która jest najlepszą z matek, pokłonić się Maryi, Matce Syna Bożego, która obrała sobie wzgórze częstochowskie jako szczególne miejsce w naszej Ojczyźnie – mówi […]