KONFERENCJA: Życzliwość owocem Ducha Świętego

Życzliwi ludzie stanowią autentyczną inspirację dla innych, otwierają ich serca. Święty Paweł zachęca: „Nie ustawajmy w czynieniu dobra. W odpowiednim czasie zbierzemy plon, jeśli teraz niczego nie zaniedbamy. Dopóki mamy okazję, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w  wierze” (Ga 6, 9-10). Te owoce życzliwości wobec innych ludzi mogą rodzić się w duszy człowieka […]

WIELOPOLE SKRZYŃSKIE: Posłani, by nieść pokój [GALERIA]

Grupy św. Andrzej, św. Jana i św. Wojciech swoją niedzielną Mszę Świętą przeżywały w kościele parafialnym w Wielopolu Skrzyńskim. Eucharystii przewodniczył ks. Tomasz Podolak, przewodnik grupy św. Andrzej, natomiast homilię wygłosił ks. Paweł Dziob, przewodnik grupy św. Jana. Zwracając się do mieszkańców Wielopola Skrzyńskiego, kaznodzieja podziękował im, że goszcząc pielgrzymów, przyjmują Chrystusa, choć z tym […]

ROZMOWA DNIA: Ks. Paweł Dziob, przewodnik grupy wyruszającej z Krosna

Kończący się rok szkolny kieruje nasze myśli ku wydarzeniu, które już od lat angażuje wielu wiernych pragnących pieszo dotrzeć przed tron Matki Bożej na Jasnej Górze.  Wydarzeniem tym jest Przemyska Archidiecezjalna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, która już po raz 39. wyruszy w drogę z Przemyśla i kilku innych miejscowości archidiecezji. Radością pielgrzymowania dzielił się na antenie Radia FARA ks. Paweł Dziob – przewodnik krośnieńskiej grupy św. Jana […]

KONFERENCJA: Czym jest bojaźń Boża? – dar bojaźni Bożej

Słowo „bojaźń” kojarzy nam się z lękiem, obawą a więc czymś mało „przyjemnym”. W odniesieniu do Boga często rozumiemy ją jako „lęk przed Bogiem”. Być może żyjemy w rozdarciu z tego powodu, bo z jednej strony mówi nam się, że Boga „mamy się bać”, z drugiej sam Jezus uczył nas, że Bóg jest Ojcem, kochającym, […]