GORZKÓW NOWY: Pielgrzymki to konsekracja polskiej ziemi [GALERIA]

W przedostatnim dniu pielgrzymowania na Jasną Górę, 14 lipca 2019 r., na niedzielnej Eucharystii spotkali się przy kościele w Gorzkowie Nowym, któremu patronuje św. Jan Berchmans. Mszy Świętej przewodniczył abp Adam Szal, natomiast homilię wygłosił ks. infułat Ireneusz Skubiś. Kaznodzieja powiedział do zebranych, że właśnie pielgrzymki są wielkim antidotum. To jest wasza konsekracja polskiej ziemi. […]

MEDYTACJA: Wprowadzanie pokoju

Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. (Mt 5, 9) Wiemy dobrze, że szczęście może być tam, gdzie istnieje pokój. Dlatego Jezus błogosławionymi nazywa tych, którzy pokój wprowadzają. Jaki to jednak pokój należy czynić? Co robić, aby pokój zapanował na całej ziemi, a ludzie zasłużyli sobie na miano prawdziwych „synów Bożych”? Odpowiedzi na […]

SPOTKANIE ZE SŁOWEM BOŻYM: Pielgrzymuję, aby owocować opanowaniem

Pielgrzymi w dziesiątym dniu na szlaku pątniczym podejmują rozważanie fragmentu z Ewangelii według św. Mateusza (Łk 10, 25-37): Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: «Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?» On rzekł: «Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, […]

DZIEŃ 11: Owocem Ducha… opanowanie

W dziesiątym dniu pielgrzymowania ku Jasnej Górze pielgrzymi będą odkrywać treści dotyczące owocu działania Ducha Świętego w życiu chrześcijanina, jakim jest OPANOWANIE. W tym kolejnym dniu pątnicy, polecając sprawy swojego życia, będą prosić o odkrycie źródeł opanowania – do owocnego zaangażowania w duchowe pielgrzymowanie zaprasza abp Adam Szal, Metropolita Przemyski.

STUDIO: Podsumowanie 10. dnia pielgrzymki [GALERIA]

W 10. dniu pielgrzymowania na Jasną Górę, w bardzo deszczowej atmosferze, spotkaliśmy się w Rokitnie, aby tam po zakończonej Mszy Świętej spotkać się z pielgrzymami fizycznymi i duchowymi i porozmawiać o tym jak wygląda ich wędrowanie. Był to także czas pozdrowień. W wieczornym podsumowaniu dnia udaliśmy się przed budynek szkoły w Bliżycach, skąd na nocleg […]

SOKOLNIKI: Pojednaj się ze swoim bratem [GALERIA]

Dzień 13 lipca 2019 r. dla pielgrzymów kroczących na Jasną Górę była czasem pojednania, a to dlatego, że każdy 10. dzień pielgrzymowania jest czasem uczestnictwa w nabożeństwie pojednania w kościele w Sokolnikach. Podczas nabożeństwa pielgrzymi wsłuchiwali się w Słowo Boże, a następnie homilię, którą wygłosił ks. Piotr Rączka z grupy św. Andrzeja Boboli. Zaznaczył on, […]

KONFERENCJA: Łagodność owocem Ducha Świętego

Jak widzimy, łagodność, która jest owocem Ducha Świętego działającego w naszym życiu, to postawa dobrotliwego odnoszenia się do otoczenia i samego siebie. Ten owoc rodzi jednocześnie w naszym życiu cnotę łagodności (czyli stałe usposobienie naszego charakteru) która objawia się w cichości usposobienia i postępowania oraz uzdalnia do życzliwego szacunku do drugiego człowieka. Wzrasta ona wraz […]

IRZĄDZE: Obiad z Tygodnikiem Katolickim „Niedziela” [GALERIA]

Przed godziną 13 w 10. dniu pielgrzymki grupy pątnicze dotarły na postój do miejscowości Irządze, gdzie Tygodnik Katolicki „Niedziela” przygotował na obiad grochówkę. Redaktor naczelny Tygodnika Katolickiego „Niedziela” ks. dr. Jarosław Grabowski towarzyszył pielgrzymom podczas porannej Eucharystii w Rokitnie.  

ZAWADA: Pielgrzymi na szlaku [GALERIA]

Po Mszy Świętej w Rokitnie pielgrzymi wyruszyli w dalszą drogę ku Jasnej Górze, kierując się w stronę postoju, który zaplanowany został w miejscowości Zawada.