Formularz zgłoszeniowy

Pielgrzymka Duchowa 2020Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych podanych w poniższym formularzu jest Radio FARA z siedzibą w Przemyślu, ul. Grodzka 11. Państwa dane przetwarzane będą w następujących celach:
– wpisanie na listę pielgrzymów duchowych na niniejszej stronie internetowej – opublikowane będą: imię i miejscowość,
– przesłanie Pakietu Pielgrzyma Duchowego – w związku z tym dane będą udostępnione podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie.

Wypełnienie i przesłanie poniższego formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@radiofara.pl.