Facebook

Modlitwa duchowych pielgrzymów

Maryjo, Matko Boża, w Twoim Niepokalanym Sercu składam moje duchowe pielgrzymowanie. Jestem razem z tymi pątnikami, którzy zmierzają ku Jasnej Górze, aby spotkać się z Tobą w kaplicy Cudownego Wizerunku.

Ten dzisiejszy dzień ofiaruje w intencji … (tutaj należy wzbudzić w sobie konkretną intencję). Oddaje Ci, Matko, moje radości i troski, spotkania i rozmowy, wszystkie pragnienia i dobre uczynki. Proszę Cię, Maryjo, bądź przewodniczką na wszystkich drogach mojego życia. Ucz mnie nieustannie wypełniać wolę Ojca, pogłębiać wieź z Jezusem, a kiedy przyjdzie kres mojego ziemskiego pielgrzymowania, bądź przy mnie i zaprowadź bezpiecznie do domu naszego Ojca. Amen

Pani Jasnogórska, prowadź nas.