Zapisy

Osoby, które chcą wziąć udział 41. Przemyskiej Archidiecezjalnej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę obowiązkowo zapisują się u księdza przewodnika grupy, w której chcą pielgrzymować na listę uczestników pielgrzymki.

Młodzież do lat 18, by wziąć udział w Pielgrzymce, musi przedłożyć Księdzu Przewodnikowi pisemne zezwolenie rodziców lub opiekunów. Osoby poniżej 15. roku życia mogą pielgrzymować tylko pod opieką osoby dorosłej.

Pątnik, aby mógł fizycznie pielgrzymować w dniu wyjścia podpisuje stosowne oświadczenie wynikające z wprowadzenia norm regulujących udział w życiu społecznym podczas trwającej pandemii koronawirusa.

Koszt wpisowego (na pokrycie kosztów pielgrzymki) wynosi 10 zł od osoby za jeden dzień pielgrzymowania. Jeśli z najbliższej rodziny wybiera się na pielgrzymkę kilka osób, to każda z nich uiszcza całość opłaty, tj. 10 zł (przez najbliższą rodzinę rozumie się tu rodziców i ich dzieci). Jeżeli pątnik wybiera się na trasę pielgrzymki podczas dwóch dni wyznaczonych dla grupy to ponosi koszt 10 zł za każdy dzień.

Lista księży przewodników poszczególnych grup:

GRUPA ŚW. JACKA
Przemyśl – ks. Marcin Wilk
tel. 505 728 959


GRUPA ŚW. KAZIMIERZA
Przemyśl – ks. Krzysztof Szybiak
tel. 605 115 145


GRUPA ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA
Radymno – ks. Tomasz Smoter
tel. 509 770 224


GRUPA ŚW. BRATA ALBERTA
Jarosław – ks. Mariusz Woźny
tel. 512 799 743


GRUPA ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO
Przeworsk – ks. Damian Rokosz
tel. 530 432 809


GRUPA ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ
Łańcut – ks. Wiktor Florek
tel. 509 799 932


GRUPA BŁ. MARII LEDÓCHOWSKIEJ
Leżajsk – ks. Łukasz Dziedzic
tel. 781 479 821


GRUPA ŚW. ANDRZEJA BOBOLI
Bieszczady – ks. Stanisław Mazur
tel. 695 388 166


GRUPA ŚW. JANA Z DUKLI
Krosno – ks. Paweł Dziob
tel. 697 697 746


GRUPA ŚW. WOJCIECHA
Brzozów – ks. Waldemar Murdzek
tel. 602 608 664