Facebook

Informacje ogólne

Hasło

Hasło 43. Przemyskiej Archidiecezjalnej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę brzmi „Z Maryją w Kościele” i jest związane z realizacją programu obecnego roku duszpasterskiego.

Termin

Pielgrzymka odbywa się w dniach od 4 do 15 lipca 2023 r. Można ją rozpocząć w następujących miejscowościach: 4 lipca – Przemyśl, Lesko, Radymno; 5 lipca – Jarosław, Leżajsk, Brzozów; 6 lipca – Przeworsk, Łańcut, Krosno.

Wracamy do tradycyjnego pątniczego wędrowania do Tronu Pani Jasnogórskiej w 10. grupach pielgrzymkowych, wyruszających z różnych miejsc naszej Archidiecezji Przemyskiej. Poszczególne grupy będą wyruszyć na szlak swojego pielgrzymowania zgodnie z wcześniejszą tradycją (4 lipca – Przemyśl, Radymno, Lesko; 5 lipca – Brzozów, Jarosław, Leżajsk; 6 lipca – Krosno, Łańcut, Przeworsk).

Uroczyste rozpoczęcie 43. Przemyskiej Archidiecezjalnej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę będzie miało miejsce 4 lipca 2023 r., o godz. 7.00 w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu. Bezpośrednio po Mszy Świętej rozpoczynającej pielgrzymkę, pątnicy wyruszą w kierunku Jasnej Góry, idąc wcześniej ustaloną i zatwierdzoną trasą.

Pielgrzymka zakończy się 15 lipca 2023 r. Powitanie pielgrzymów przed Jasnogórskim Szczytem rozpocznie się o godz. 9.45. Następnie, pielgrzymi w swoim grupach przejdą do Kaplicy Cudownego Obrazu, by pokłonić się Matce Bożej Częstochowskiej. Pielgrzymkę zakończy Msza Święta w Bazylice Jasnogórskiej o godz. 11:00. Przyjazd na trasę i powrót pielgrzymów do domu odbywa się indywidualnie lub według wcześniejszych ustaleń w grupie.

Historia i charakterystyka

Pierwsza piesza pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła z diecezji przemyskiej w 1978 r. Centrum organizacyjnym i miejscem jej wyjścia był Rzeszów. Toteż nazwano ją później Pielgrzymką Rzeszowską. W trzy lata później, w 1981 r. wyruszyła oddzielna pielgrzymka ze stolicy diecezji – Przemyśla, zwana od początku Przemyską. Wreszcie w 1984 r. uformowała się Pielgrzymka Stalowowolska. Do 1992 r. wszystkie te trzy pielgrzymki, mimo nazw nawiązujących do lokalnych ośrodków, miały charakter pielgrzymek ogólno­diecezjalnych. W 1992 r. – w związku z reorganizacją sieci diecezjalnej w Polsce – terytorium diecezji przemyskiej znacznie się zmniejszyło na rzecz nowo powstającej diecezji rzeszowskiej i zmieniającej swe granice diecezji sandomierskiej. Wskutek tego główny ośrodek każdej z wymienionych pielgrzymek znalazł się na terytorium innej diecezji, co automatycznie przesądziło o ich przynależności. Pielgrzymka Rzeszowska stanowi odtąd pielgrzymkę diecezji rzeszowskiej, a Stalowowolska – diecezji sandomierskiej. W archidiecezji przemyskiej pozostała jedynie Pielgrzymka zwana dotąd Przemyską.

Pielgrzymka Przemyska liczebnie rozwijała się powoli. W latach 1981-1984 r. liczyła kilkaset osób; wszyscy pątnicy mieścili się w jednej grupie. W 1985 r. utworzoną drugą grupę, w 1986 – trzecią, a w 1990 – czwartą. Znacznie zwiększyła swoją liczebność dopiero po podziale diecezji. W latach 1994-1995 w jej skład weszło pięć nowych grup utworzonych głównie z pątników, którzy przed podziałem związani byli z Pielgrzymką Rzeszowską. W 1997 uformowała się jeszcze jedna grupa. Toteż obecnie Pielgrzymka Przemyska składa się z 10 grup. Trzy spośród nich związane są z samym Przemyślem. Rozpoczynają one pielgrzymowanie od stolicy archidiecezji. Pozostałe grupy zostały zorganizowane w innych miejskich ośrodkach i stamtąd rozpoczynają pielgrzymkę. Liczba pątników całej pielgrzymki w ostatnich latach jest dość stabilna: wynosi ok. 1300 osób. Każdego roku w Pielgrzymce Przemyskiej biorą udział także pątnicy z różnych stron kraju, nawet z zagranicy.

Poszczególne grupy mają swoich świętych Patronów. Imię Patrona stanowi zarazem nazwę grupy. Patronami są polscy święci i błogosławieni. Grupom przemyskim patronują św. Jacek i św. Kazimierz. Poza przemyskie grupy mają następujące ośrodki i Patronów: Radymno – św. Józef Sebastian Pelczar, Jarosław – św. Brat Albert, Przeworsk – św. Rafał Kalinowski, Leżajsk – bł. Maria Ledóchowska, Łańcut – św. Urszula Ledóchowska, Krosno – św. Jan z Dukli, Lesko – św. Andrzej Bobola, Brzozów – św. Wojciech. W czasie wędrówki pielgrzymi zapoznają się z życiem swojego  Patrona, uczą się go naśladować i wzywają jego wstawiennictwa.

Oddzielną grupę tworzą osoby pielgrzymujące na Jasną Górę duchowo. Należą do tej grupy ci, którzy nie mogą fizycznie wyruszyć na trasę ze względu na podeszły wiek, chorobę czy inne przeszkody, a chcieliby mieć w archidiecezjalnej pielgrzymce swój udział. Duchowe uczestnictwo w pielgrzymce polega na wypełnianiu – stosownie do możliwości – niektórych pielgrzymkowych praktyk religijnych oraz ofiarowaniu swych trudów czy cierpień w tych intencjach, w jakich odbywa się pielgrzymka. Duchowe uczestnictwo organizuje od wielu lat Radio FARA i wspomagane jest przez transmisje, programy i relacje prowadzone z trasy pielgrzymki, a także za pośrednictwem pielgrzymkowej strony internetowej pielgrzymka.przemyska.pl. Szczególnym wyrazem łączności duchowej z pielgrzymami na trasie jest sztafeta różańcowa podejmowana przez diecezjan w czasie trwania pielgrzymki.

Trasa

Trasa Pielgrzymki Przemyskiej jest stosunkowo długa. W prostej linii wynosi ok. 380 km. Podzielona jest na 12 dziennych etapów, a te z kolei na krótsze odcinki o długości 5-7 km. Przeciętna długość dziennego etapu (z wyjątkiem dnia ostatniego) wynosi 33 km. Pątniczy szlak omija ruchliwe szosy i miasta, kieruje się zaś ku rozsianym w terenie sanktuariom maryjnym, kościołom parafialnym i innym ośrodkom kultu religijnego.

Warunki, zapisy

W pielgrzymce może uczestniczyć każdy, kto: akceptuje jej religijny charakter (codzienna Msza św., medytacja, konferencja, wspólne modlitwy nabożeństwa, śpiewy); jest fizycznie przygotowany do codziennego przejścia ok. 33 km; jest pełnoletni. Każdy pątnik zapisuje się u Księdza Przewodnika grupy, w której chce pielgrzymować. Młodzież do lat 18, by wziąć udział w Pielgrzymce, musi przedłożyć Księdzu Przewodnikowi pisemne zezwolenie rodziców lub opiekunów. Osoby poniżej 15. roku życia mogą pielgrzymować tylko pod opieką osoby dorosłej. Pątnik, aby mógł fizycznie pielgrzymować w dniu wyjścia podpisuje stosowne oświadczenie wynikające z wprowadzenia norm regulujących udział w życiu społecznym podczas trwającej pandemii koronawirusa.

Koszt

Koszt wpisowego (na pokrycie kosztów pielgrzymki) wynosi 250 zł od osoby. Jeśli z najbliższej rodziny wybiera się na pielgrzymkę kilka osób, to każda kolejna z nich (druga, trzecia, itd.) uiszcza opłatę w wysokości 150 zł (przez najbliższą rodzinę rozumie się tu rodziców i ich dzieci). Jeżeli pątnik wybiera się na trasę pielgrzymki na jeden dzień to ponosi koszt 20 zł za każdy dzień.

Przygotowanie

Duchowe przygotowanie do pielgrzymki we wszystkich ośrodkach będzie przeprowadzone w terminach podanych przez Księży Przewodników (obecność obowiązkowa).