Facebook

Regulamin

Regulamin 43. Przemyskiej Archidiecezjalnej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę

1.

Przemyska Archidiecezjalna Piesza Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze modlitewno-pokutnym. Jej celem jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej oraz modlitwa i ofiara w intencji Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny.

Pielgrzymkę powinien cechować duch modlitwy, ofiary i miłości oraz porządek zewnętrzny. Ze względu na pokutny charakter zakazuje się na pielgrzymce: palenia papierosów, picia jakichkolwiek napojów alkoholowych. Ubiór pątnika powinien być skromny (zasłonięte ramiona i kolana). Używanie telefonów komórkowych dopuszczalne jest tylko na postojach.

2.

W pielgrzymce może uczestniczyć każdy, kto:

a) akceptuje jej religijny charakter (codzienna Msza Święta, medytacja, konferencje, wspólne modlitwy, śpiewy);
b) dokonał zapisu, nosi w sposób widoczny znaczek oraz posiada ze sobą legitymację pielgrzymkową:
c) jest fizycznie przygotowany do przejścia codziennie ok. 33 km.;
d) jest pełnoletni. Udział nieletnich jest możliwy według następujących zasad: do lat 15 – mogą brać udział w pielgrzymce w towarzystwie opiekuna – osoby dorosłej idącej w tej samej grupie, – w wieku 16-18 lat – na podstawie złożonego wcześniej (tj. przy zapisie) pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów;
e) złoży w dniu wyjścia stosowne oświadczenie wynikające z wprowadzenia norm regulujących udział w życiu społecznym podczas trwającej pandemii koronawirusa,
f) będzie dokładnie przestrzegał regulaminu oraz zaleceń przewodników i służby porządkowej.

3.

Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do przestrzegania:

a) przepisów Kodeksu Drogowego o ruchu pieszych na drogach publicznych,
b) zarządzeń władz terenowych (zakaz kąpieli w rzekach, jeziorach, rozpalania ognisk, niszczenia przyrody)
c) wskazań służby porządkowej pielgrzymki.

4.

Ekwipunek pielgrzyma:

a) dokumenty tożsamości (także karta pielgrzyma)
b) różaniec, przewodnik pielgrzyma, śpiewnik;
c) odpowiedni ubiór: (wygodne i skromne ubranie – dwa komplety na zmianę rozchodzone buty – dwie pary, okrycie przed deszczem, nakrycie głowy przed słońcem);
d) śpiwór lub gruby koc, karimatę
e) żywność (konserwy mięsne lub rybne, ser, dżem itd.);
f) leki i środki opatrunkowe: (bandaż elastyczny i zwykły, spirytus salicylowy, środki do pielęgnacji stóp, leki osobiste);
g) przybory toaletowe;
h) notes, długopis, latarka, pieniądze w niewielkiej ilości;
i) mały plecak z prowiantem na cały dzień, garnuszek, nóż, łyżka.

5.

Każda grupa posiada do dyspozycji samochód ciężarowy do przewożenia bagażu. Przedmioty zbędne w danym dniu oddaje się na bagaż. Bagaż oddawany na samochód musi być dobrze zapakowany w jedną całość, zabezpieczony przed deszczem i kurzem, oraz zaopatrzony w wizytówkę zawierającą imię, nazwisko, adres właściciela. Do bagażu przyczepiamy numerek grupy.
W czasie epidemii pielgrzym posiada jedynie bagaż podręczny, który ma z sobą podczas wędrowania.

6.

Ze względu na bezpieczeństwo pątników pielgrzymce mogą towarzyszyć tylko samochody służbowe. Samochody prywatne nie mogą towarzyszyć pielgrzymom. Wyjątek stanowią samochody zgłoszone, oznakowane i pozostające w dyspozycji kierownictwa pielgrzymki. Kierowcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów i wskazań Centralnej Służby Porządkowej Pielgrzymki (Kwatermistrzów).

7.

Organizatorzy pielgrzymki będą w miarę możliwości dostarczać na trasie chleb. O wyżywienie podczas sztafetowego pielgrzymowania w czasie epidemii pątnicy troszczą się we własnym zakresie (ze względu na charakter pokutny pielgrzymki i niebezpieczeństwo zachorowań zakazuje się spożywania lodów).

8.

W czasie epidemii nie będą organizowane noclegi na trasie przemarszu.

Pątnicy na trasę przyjeżdzają w godzinnach porannych i po przejściu odcinka dnia wracają wcześniej zorganizowanym przez księdza przewodnika środkiem lokomocji.

9.

Przemarsz pątników odbywa się w uformowanej kolumnie (w czasie epidemii 150-osobowej), za znakami prawą stroną drogi. W czasie marszu pątnik idzie w grupie. Nie wolno samowolnie odłączyć się od kolumny w czasie marszu.

10.

Każdy pątnik nosi ze sobą małą apteczkę i drobne zabiegi, nie wymagającej pomocy fachowej, wykonuje sam. W cięższych przypadkach powinien zgłosić się do punktu sanitarnego. W przypadku niedyspozycji fizycznej uczestnik pielgrzymki (za zgodą służby medycznej) może być podwieziony służbowym samochodem na kolejny postój lub miejsce noclegowe.

11.

Pielgrzym wobec wszystkich kieruje się Chrystusowym przykazaniem miłości. Do innych pątników zwracamy się przez: „Bracie”, „Siostro”. Myśli o innych, dzieląc się z nimi słowem, pożywieniem, radością. Gospodarzom i innym dobroczyńcom okazuje wdzięczność.

12.

Wszyscy pielgrzymi są odpowiedzialni za:

a) wymianę duchowych wartości wewnątrz grupy i ze spotkanymi ludźmi z zewnątrz;
b) tworzenie atmosfery braterstwa, radości i bezinteresownej pomocy;
c) zachowanie porządku i bezpieczeństwa na drodze, czystości na postojach;
d) kontynuowanie i rozwijanie pielgrzymkowych tradycji (spotkania parafialne, kontakt osobisty i korespondencyjny, wzajemna łączność w modlitwie).

13.

Uczestnicy 43. Przemyskiej Archidiecezjalnej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę wyrażają zgodę na utrwalenie swojego wizerunku na fotografiach i nagraniach wideo realizowanych na zlecenie organizatora, a także na nieodpłatne wykorzystanie tych materiałów przez Organizatorów oraz Radio FARA – w celach zgodnych z obowiązującym prawem.

14.

Zapis na Pielgrzymkę i odbiór karty pielgrzyma jest równoznaczną z akceptacją regulaminu 41. Przemyskiej Archidiecezjalnej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.

Nieprzestrzeganie regulaminu pielgrzymki oraz zaleceń księży przewodników i służb porządkowych, a także postępowanie niezgodne z istotnymi celami i duchem pielgrzymki pociąga za sobą sankcje wykluczenia z grona pielgrzymów.

15.

Załączniki do regulaminu 43. Przemyskiej Archidiecezjalnej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.