JASNA GÓRA: Duchowi pielgrzymi czuwali nocą przy obrazie Matki Bożej [GALERIA]

W niedzielę, 14 lipca 2019 r., w przeddzień wejścia pielgrzymów na Jasną Górę, w kaplicy obrazu Matki Bożej spotkali się duchowi pielgrzymi, aby całą noc czuwać na modlitwie.

Czuwanie poprowadził ks. Piotr Czarniecki, który wraz z diakonią muzyczną z Przeworska oraz Chórem z Janowa Lubelskiego stworzyli piękną atmosferę modlitwy. Podczas tego czasu ks. Andrzej Bienia, dyrektor Radia FARA oraz przewodnik grupy duchowych pielgrzymów, wygłosił konferencję, w której powiedział o tym, iż wszyscy pielgrzymi rok czekali na tę chwilę: – Nie tylko pątnicy fizyczni, ale i duchowi oraz radiosłuchacze czekali, a teraz trwają z nami na tej modlitwie.

Ks. Andrzej zwrócił uwagę na to, iż wszyscy jesteśmy u Mamy: – Jest nas tu wiele, ale to nasza wspólna Mama, dlatego nas tutaj tyle jest. Ks. Dyrektor ukazał przykład sztafety różańcowej jako źródło nawrócenia wielu osób, w tym także kapłanów. Przypomniał zgromadzonym o tym jak bardzo ważnym jest być pojednanym, aby stawać przy obliczu naszej Matki.

Następnie poprosił o świadectwo dotyczące tegorocznej pielgrzymki na Jasną Górę ks. Piotra, dla którego czas ten był wyjątkowym. Podzielił się on doświadczeniem śmierci swojej babci. Ukazał jak bardzo ważny jest sakrament namaszczenia chorych oraz wiatyk i odpust w godzinę śmierci. Zmarli potrzebują naszej modlitwy, za nią potrafią się też odwdzięczyć.

O północy, już 15 lipca 2019 r., pielgrzymi duchowi uczestniczyli w Mszy Świętej, której przewodniczył bp Jan Ozga, pracujący w Kamerunie. Podczas homilii podzielił się historią rodzącego się w jego sercu powołania misyjnego oraz spotkania z Matką Bożą na ziemi afrykańskiej. Zaznaczył także, jak bardzo ważnym jest, aby otwierać się na dotyk Boga: – Pozwólmy, by Bóg nas dotknął tam, gdzie On chce. To jest trudne i tylko przed Matką możemy wyprosić to dotknięcie.

Po zakończonej Mszy Świętej pielgrzymi duchowi pozostali w kaplicy na czuwaniu do godz. 4 rano, adorując Najświętszy Sakrament.

Starsze

STUDIO: Podsumowanie 11. dnia pielgrzymki

SPOTKANIE ZE SŁOWEM BOŻYM: Pielgrzymuję, aby dzielić się z innymi owocami Ducha Świętego

Nowsze