GORZKÓW NOWY: Eucharystia z grupą św. Urszuli z Łańcuta

We wtorek, 14 lipca 2020 r., czyli w przedostatnim dniu 40. Przemyskiej Archidiecezjalnej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, szlak pątniczy przemierzała grupa św. Urszuli z Łańcuta. Pielgrzymi wzięli udział w Eucharystii sprawowanej przez abp. Adama Szala, metropolity przemyskiego w parafii pw. św. Jana Berchmansa w Gorzkowie Nowym.

Homilię wygłosił ks. prał Roman Chowaniec, pielgrzym i proboszcz parafii w Markowej k/Łańcuta. Swoją refleksję oparł o znaczenie Jezusowego „biada”. – Owo „biada” wypowiedziane przez Jezusa nie jest jakąś pogróżką, czy groźnym kiwaniem palcem, przy których człowiek się kurczy i zamyka w sobie. Jezusowe „biada” jest pełne Prawdy, która pali, ale równocześnie jest pełne Miłości, bo Bóg zawsze jest taki. Jest Prawdą i Miłością – wyjaśniał kaznodzieja.

Dlatego „biada” trzeba przyjąć, jako prawdę pełną miłości.  –Jako słowo dane nam na dziś, na teraz. Dane, abyśmy żyli – dodał kapłan. Bo niestety wszystkim ludziom grozi zobojętnienie na nauczanie Chrystusa. Aby tego uniknąć należy często korzystać z daru Eucharystii i karmić się Słowem oraz Ciałem Pańskim.

Eucharystia w Gorzkowie Nowym – fot. Kinga Guzik / Radio FARA

Pielgrzymi z grupy św. Urszuli z Łańcuta wyruszyli z dzisiaj na trasę z Niegowej, aby przez Gorzków Nowy, Siedlec, Krasawę i Przymiłowice dotrzeć do Olsztyna

Starsze

ROZMOWA DNIA: ks. Marek Rybka

KONFERENCJA: Pobożność eucharystyczna poza Mszą Świętą

Nowsze