KROSNO: Grupa św. Jana z Dukli dołącza na pielgrzymi szlak