MEDYTACJA: Pielgrzymuję, aby odkrywać w Eucharystii źródło życia Kościoła

Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata». Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: «Jak On może nam dać [swoje] ciało do spożycia?» Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie.

Pielgrzymi w drugim dniu na szlaku pątniczym podejmują medytację fragmentu Ewangelii wg św. Jana (J 6, 48-57). Ks. Tadeusz Baj zaprasza do odkrycia Eucharystii jako źródła życia Kościoła.

Starsze

JODŁÓWKA: W szkole miłości Chrystusa, cichego i pokornego

ROZMOWA DNIA: ks. prał. Jacek Rawski

Nowsze