MEDYTACJA: Pielgrzymuję, aby w Eucharystii odkrywać sakramentalną ofiarę Pana

A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego».

Pielgrzymi w jedenastym dniu na szlaku pątniczym podejmują medytację fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 26, 26-29) . Ks. Tadeusz Baj zaprasza do odkrycia Eucharystii jako sakramentalnej ofiary Pana.

Starsze

DZIEŃ 10: Pielgrzymi w obiektywie

ROZMOWA DNIA: ks. Marek Rybka

Nowsze