MEDYTACJA: Pielgrzymuję, aby w Sakramencie Pokuty odkryć drogę wiodącą do Eucharystii

Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem z Dwunastoma. A gdy zajęli miejsca i jedli, Jezus rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie zdradzi, ten, który je ze Mną».  Zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim: «Czyżbym ja?»  On im rzekł: «Jeden z Dwunastu, ten, który ze Mną rękę zanurza w misie.  Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak
o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany».  A Jezus rzekł do Piotra: Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę; ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci». On zaś rzekł: «Panie, z Tobą gotów jestem iść nawet do więzienia i na śmierć». Lecz Jezus odrzekł: «Powiadam ci, Piotrze, nie zapieje dziś kogut, a ty trzy razy wyprzesz się tego, że Mnie znasz».

Pielgrzymi w dziesiątym dniu na szlaku pątniczym podejmują medytację fragmentu Ewangelii wg św. Marka (Mk 14,17-21) oraz św Łukasza (Łk 22,31-34) . Ks. Tadeusz Baj zaprasza do odkrycia w Sakramencie Pokuty drogi wiodącej do Eucharystii.

Starsze

DZIEŃ 9: Pielgrzymi w obiektywie

ROZMOWA DNIA: ks. Karol Burda

Nowsze