MEDYTACJA: Pielgrzymuję, aby widzieć w Eucharystii Jezusa prawdziwego Baranka złożonego w ofierze

Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!» I skłoniwszy głowę oddał ducha. Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana. I znowu na innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebili.

Pielgrzymi w szóstym dniu na szlaku pątniczym podejmują medytację fragmentu Ewangelii wg św. Jana (J 19,28-37) . Ks. Tadeusz Baj zaprasza do odkrycia Eucharystii jako ofiary złożonej przez prawdziwego Baranka.

Starsze

DZIEŃ 5: Pielgrzymi w obiektywnie

ROZMOWA DNIA: ks. Robert Łuc i ks. Adam Chrząszcz

Nowsze