MEDYTACJA: Pielgrzymuję, aby znajdować w Eucharystii źródło wolności

Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę». On Mu rzekł: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości». Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!» Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Pielgrzymi w piątym dniu na szlaku pątniczym podejmują medytację fragmentu Ewangelii wg św. Marka (Mk 10,17-22) . Ks. Tadeusz Baj zaprasza do odkrycia Eucharystii jako tajemnicy, w którą ciągle potrzeba wnikać.

Starsze

DZIEŃ 4: Pielgrzymi w obiektywie

ROZMOWA DNIA: ks. Piotr Rączka

Nowsze