MEDYTACJA: Pielgrzymuję, aby odkrywać w Eucharystii niewyczerpane bogactwo łaski

Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze
i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko?» Odpowiedzieli Mu: «Tak jest».
A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare».

Pielgrzymi w trzecim dniu na szlaku pątniczym podejmują medytację fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 13, 44-46. 47-52) . Ks. Tadeusz Baj zaprasza do odkrycia Eucharystii jako niewyczerpanego bogactwa łaski.

Starsze

DZIEŃ 2: Pielgrzymi w obiektywie

ROZMOWA DNIA: Stanisław Kruczek

Nowsze