MEDYTACJA: Pielgrzymuję, aby stale w Eucharystii powracać do Wieczernika

Tak nadszedł dzień Przaśników, w którym należało ofiarować Paschę. Jezus posłał Piotra i Jana z poleceniem: «Idźcie i przygotujcie nam Paschę, byśmy mogli ją spożyć». Oni Go zapytali: «Gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali?» Odpowiedział im: «Oto gdy wejdziecie do miasta, spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie. On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną; tam przygotujecie». Oni poszli, znaleźli tak, jak im powiedział i przygotowali Paschę. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich: «Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana. Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną, a towarzyszyli Mu także Jego uczniowie.

Pielgrzymi w dziewiątym dniu na szlaku pątniczym podejmują medytację fragmentu Ewangelii wg św. Jana (Łk 22, 7-10.12-16.19-20.39) . Ks. Tadeusz Baj zaprasza do odkrycia Eucharystii jako powrotu do Wieczernika.

Starsze

DZIEŃ 8: Pielgrzymi w obiektywie

ROZMOWA DNIA: Rafał i Patrycja Bąk

Nowsze