ROZMOWA DNIA: ks. Krzysztof Szybiak

Gościem pielgrzymkowej rozmowy dnia” był ks. Krzysztof Szybiak, przewodnik grupy św. Kazimierza, która na pątniczy szlak wyruszyła z Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu.

Ks. Krzysztof podczas spotkania dzielił się swoim doświadczeniem pielgrzymowania, które zmieniało się ono na przestrzeni lat – bowiem najpierw jako licealista, potem kleryk, diakon, neoprezbiter, kapłan, a teraz kapłan-przewodnik grupy. Ks. Krzysztof pielgrzymował do Tronu Pani Jasnogórskiej. Podczas rozmowy opowiedział także o tym, czym zajmuje się przewodnik podczas pielgrzymki, jakie ma zadania, trudności i radości, jak również podzielił się doświadczeniem kapłańskiej posługi.

Starsze

MEDYTACJA: Pielgrzymuję, aby odnajdywać w Eucharystii kapłaństwo służebne

KONFERENCJA: Kapłaństwo hierarchiczne i kapłaństwo powszechne w służbie Eucharystii

Nowsze