Facebook

BŁAŻOWA: Spotkanie kapłanów odpowiedzialnych za pielgrzymowanie na Jasną Górę

W piątek, 14 października 2022 r., odbyło się spotkanie kapłanów odpowiedzialnych za przygotowanie i przebieg Przemyskiej Archidiecezjalnej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Był oczywiście czas na podsumowania, ale także na szukanie nowych rozwiązań, usprawnianie tego pielgrzymowania do Czarnej Madonny i coraz lepszego koordynowania pątniczego trudu.

Dlatego w środę, 19 października 2022 r., w programie „W rytmie wydarzeń” gościem był ks. Robert Łuc, kwatermistrz , który zrelacjonował piątkowe spotkanie, podzielił się swoimi doświadczeniami pątniczymi i zachęcał, aby o pielgrzymce nie zapominać.

Starsze

SANOK: Spotkanie popielgrzymkowe gr. św. Kazimierza

Grupa św. Urszuli zaprasza na Drogę Krzyżową w Bieszczadach

Nowsze