JASNA GÓRA: 40. Przemyska Archidiecezjalna Piesza Pielgrzymka u Tronu Matki

W środę, 15 lipca 2020 r., 40. Przemyska Archidiecezjalna Piesza Pielgrzymka, której hasłem były słowa „Oto wielka Tajemnica Wiary” dotarła na Jasną Górę. W tym roku miała ona wyjątkowy – sztafetowy charakter ze względu na pandemię COVID-19. W poszczególne dni wędrowały tylko wybrane grupy z różnych stron archidiecezji przemyskiej pokonując jednodniowy szlak pątniczy, po czym pielgrzymi wracali do swoich domów.

W ostatnim dniu pielgrzymowania całą Archidiecezjalną Pielgrzymkę reprezentowała grupa św. Jacka z Przemyśla, która uroczyście weszła na Jasną Górę. Szczególnymi pielgrzymami byli: abp. Adam Szal, metropolita przemyski i o. dr Kazimierz Szymczycha SVD, Sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Pątników z wałów jasnogórskich powitali: ks. Piotr Czarniecki, redaktor Radia FARA i ks. Robert Łuc, kwatermistrz.

W tym roku w sumie pielgrzymowało 1555 osób, a w tym 49 kapłanów, 6 diakonów, 4 kleryków i 20 sióstr zakonnych. Pielgrzymi po powitaniu udali się do kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej, aby pokłonić się przed Jej świętym wizerunkiem i oddać przez Jej wstawiennictwo wszystkie osobiste intencje, jak i te niesione od duchowych pielgrzymów, których w tym roku było wyjątkowo wielu, bo aż prawie 600 osób.

Uroczystym zakończeniem 40. Przemyskiej Archidiecezjalnej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę jest Eucharystia sprawowana w Bazylice Jasnogórskiej pod przewodnictwem abp. Adama Szala, metropolity przemyskiego, a koncelebrowana przez wielu kapłanów-pielgrzymów.

Pielgrzymów w imieniu całej wspólnoty Ojców Paulinów powitał o. Wojciech Dec, III podprzeor konwentu jasnogórskiego. – Wielkie Wam dzięki siostry i bracia za wasza wiarę, za to, że jesteście. Wielkie dzięki Waszym duszpasterzom. Niech Bóg Wam wszystkim błogosławi i pamiętajcie, że jesteśmy u Matki, a więc w naszym wspólnym domu. Czujcie się u siebie – powiedział paulin.

Abp Adam Szal we wstępie do Eucharystii przypomniał, że pielgrzymi przez ostatnie dwanaście dni modlili się szczególnie w intencji Ojczyzny, Ojca Świętego, Kościoła na świecie, w Polsce i Archidiecezji Przemyskiej, o nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz o ustanie epidemii.

W homilii abp Adam Szal zwrócił uwagę, że szczególnym patronem tegorocznego pielgrzymowania był bł. ks. Jan Wojciech Balicki, który cechował się szczególnym umiłowaniem Eucharystii. – Wszystkich fascynowało jego przygotowanie do Mszy świętej. Długo, cierpliwie odprawiał przygotowania, a potem dziękczynienie. Sprawował Mszę świętą skupiony, poważny, zachowując przepisy, unikając niezdrowej egzaltacji. To człowiek adoracji, troszczący się o zorganizowanie w katedrze przemyskiej nabożeństwa eucharystycznego – powiedział metropolita przemyski. Wpisało się to w ogólnopolski program duszpasterski oraz w realizację hasła pielgrzymkowego „Oto wielka Tajemnica Wiary”.

Arcybiskup podsumował również wszystkie konferencje związane z refleksją nad obranym hasłem i odniósł je do życia każdego pielgrzyma, a szerzej każdego wierzącego. – To bardzo pocieszające, że w wielu parafiach naszej przemyskiej archidiecezji zwyczaj adoracji Najświętszego Sakramentu jest obecny i trwa. Wielu ludzi przychodzi w ciągu dnia po to, żeby pomodlić się przed Najświętszym Sakramentem/ Bo to jest moment w którym możemy ofiarować Panu Bogu całą swoją osobę. To jest moment, w którym możemy wzbudzić w sobie akty wiary, nadziei i i miłości. To jest moment, kiedy możemy się wyciszyć i poznać samego siebie, by oddać także w takim usposobieniu cześć Panu Bogu. To jest też okazja do tego, aby nasze codzienne życie, nieraz bardzo prozaiczne, uświęcić przez zaproszenie do tego życia samego Chrystusa – zaznaczył kaznodzieja. Dlatego adoracja, czyli milczące wpatrywanie się w Chrystusa i wsłuchiwanie się w Jego głos jest tak ważne.

Na zakończenie homilii, abp Adam Szal używając metafory z Apokalipsy św. Jana zauważył, że pielgrzymka była swoistym wsłuchiwaniem się w kołatanie Boga do serca każdego człowieka. –Chrystus chce przyjść. Przychodzi w sposób bardzo delikatny. Nie przychodzi w asyście takiego czy innego umundurowanego człowieka. Nie bije pięścią. Nie wyłamuje drzwi. Stoi przed drzwiami naszego serca cicho i czeka – powiedział hierarcha. Dlatego życzył, aby owocem jubileuszowej pielgrzymki było przede wszystkim umocnienie wiary, szczególnie w realną obecność Chrystusa pod postacią chleba i wina, a także podjęcie własnego postanowienia dotyczącego Eucharystii.

Z kolei na zakończenie Mszy świętej abp Adam Szal wyraził słowa wdzięczności i podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w organizację i przebieg jubileuszowej 40. Przemyskiej Archidiecezjalnej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, podsumowując je życzeniami, aby wszyscy wrócili z pątniczego szlaku rozpaleni, entuzjastycznie nastawieni do wiary, do życia chrześcijańskiego.  – Takiego entuzjazmu, właśnie podobnego do uczniów idących do Emaus życzę wszystkim nam tutaj obecnym – mówił Metropolita Przemyski. Ponadto w podziękowanie samemu Pasterzowi Archidiecezji Przemyskiej włączył się także ks. prał. Jacek Rawski, Dyrektor Pielgrzymki.

Ostatni postój przed Jasną Górą – fot. Kinga Guzik / Radio FARA

Pielgrzymi u stóp Maryi – fot. Kinga Guzik / Radio FARA

Starsze

ROZMOWA DNIA: ks. Piotr Czarniecki i ks. Robert Ryba

KONFERENCJA: Eucharystia a życie chrześcijańskie po pielgrzymce

Nowsze