KONFERENCJA: Eucharystia a życie chrześcijańskie po pielgrzymce

Eucharystia prowadzi do komunii z Chrystusem. To jest pierwszy i najważniejszy jej owoc, a zarazem zadanie dla tych, którzy z wiarą w niej uczestniczą. Chrystus, który w sakramencie Ciała i Krwi staje się bezinteresownym darem, domaga się przyjęcia Go ze strony swych uczniów. Komunia z Chrystusem prowadzi do komunii z Kościołem. To kolejny dar, a zarazem nakaz moralny. Chrześcijanie żyjący Eucharystią mają stać się budowniczymi pokoju i jedności w sobie, w Kościele i w świecie współczesnym. O tym jak żyć Eucharystią po pielgrzymce w ostatniej już pielgrzymkowej konferencji mówił o. Kazimierz Szymczycha SVD.

Starsze

JASNA GÓRA: 40. Przemyska Archidiecezjalna Piesza Pielgrzymka u Tronu Matki