KONFERENCJA: Eucharystia w dokumentach Kościoła

Tajemnica Eucharystii jest żywo obecna w nauczaniu Kościoła. Papieże, sobory, a także wybitni teologowie starali się wniknąć w istotę Eucharystii. Trudno omówić wszystkie dokumenty, które zajmują się ukazaniem prawdy o Eucharystii.

W czwartym dniu pielgrzymowania o miejscu Eucharystii w dokumentach Kościoła mogliśmy usłyszeć podczas konferencji wygłoszonej przez o. Kazimierza Szymczychę SVD.

Starsze

WIELOPOLE SKRZYŃSKIE: Eucharystia z grupą św. Andrzeja

DZIEŃ 4: Pielgrzymi w obiektywie

Nowsze