KONFERENCJA: Znaczenie poszczególnych elementów Mszy Świętej

O znaczeniu poszczególnych elementów Eucharystii, podczas konferencji w siódmym dniu pielgrzymowania na Jasna Górę, mówił o. Kazimierz Szymczycha SVD.

Liturgia Eucharystii przebiega według podstawowego schematu, zachowanego przez wieki do naszych czasów. Rozwija się ona w dwóch zasadniczych częściach. Są one ze sobą integralnie powiązane. Eucharystia to Stół Bożego Słowa (liturgia Słowa Bożego) oraz Stół Pański (liturgia eucharystyczna). Oba Stoły obficie zastawia Chrystus dla swoich uczniów, aby mogli czerpać z nich Boże życie i uczyć się miłości do Boga i bliźniego.

Starsze

BORUSOWA: Przeprawa promowa przez Wisłę

STARY KORCZYN: Msza Święta po drugiej stronie Wisły

Nowsze