KSIĄŻ WIELKI: Pątnicy od św. Alberta na niedzielnej Eucharystii

Dziewiątego dnia 40. Przemyskiej Archidiecezjalnej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę sztafetę podjęła grupa św. Alberta z Jarosławia. Pielgrzymi swoją niedzielną Eucharystię przeżywali w kościele w Książu Wielkim już o godz. 7:30.

Razem z pątnikami w Książu Wielkim na wspólnej Mszy Świętej pod przewodnictwem abpa Adama Szala, modlili się parafianie, gościnnie przyjmujący każdego roku pielgrzymów. Wszyscy oni mieli okazję wsłuchiwać się tego dnia w homilię, wygłoszoną przez ks. Mariusza Woźnego, przewodnika jarosławskiej grupy.

Nawiązując do Pisma Świętego, szczególnie odczytanej w tym dniu liturgii słowa, zaznaczył, że najważniejsze jest Jezusowe Słowo, Słowo o królestwie. To ono stoi w centrum, a nasza uwaga powinna się skupić na Jego działaniu, na działaniu Słowa, a nie na naszym działaniu. W tym momencie jawi się przed każdym z nas zupełnie inna perspektywa, a nasze spojrzenie powinno przenieść się o wiele dalej. Z tych spraw czysto ludzkich, na świat spraw Boga i wieczności. Ze spraw ziemskich, na sprawy Boże. Ze świata, który człowiek buduje własnymi rękami, do świata i mieszkania, które jest uczynione nie ręką ludzką, ale Bożą.

Z racji przeżywanej tego dnia w Diecezji Kieleckiej niedzieli seminaryjnej, ks. Woźny mówił o powołaniu, jego istocie, a także zaprosił wszystkich, aby modlić się o nowe i święte powołania do służby w Kościele oraz za już powołanych: – Módlmy się o to, by nie zabrakło i w kieleckim i przemyskim seminarium tych, którzy kiedyś w przyszłości będą szli z Przemyśla na Jasną Górę, jako kapłani czy siostry zakonne.

Z Książa Wielkiego droga pielgrzymów prowadzi przez Wolicę, Klimontów, Mstyczów i Czepiec, a ostatnim punktem niedzielnego odcinka sztafety ku Jasnej Górze będą Małoszyce.

Radio FARA · KSIĄŻ WIELKI (2020-07-12) – Msza Święta – ks. Mariusz Woźny – homilia

Starsze

ROZMOWA DNIA: Rafał i Patrycja Bąk

KONFERENCJA: Sposoby przeżywania Mszy Świętej

Nowsze