KONFERENCJA: Sposoby przeżywania Mszy Świętej

Nie możemy uczestniczyć we Mszy Świętej niedbale. Byłoby to lekceważeniem samego Boga. On przychodzi do nas w świętych znakach. Daje się nam cały i bez reszty. Wdzięczni Bogu za to, że zaprasza nas do wspólnoty ze sobą, winniśmy zaangażować w uczestnictwo we Mszy Świętej cały nasz rozum, wolę i uczucia. Chrześcijanin, który pojmie wielkość daru, otrzymanego w Eucharystii, będzie przeżywał ją jako najważniejsze wydarzenie swego życia. O tym jak przeżywać Mszę Świętą w dziewiątym dniu pielgrzymowania na Jasna Górę podczas Konferencji mówił o. Kazimierz Szymczycha SVD.

Starsze

KSIĄŻ WIELKI: Pątnicy od św. Alberta na niedzielnej Eucharystii

DZIEŃ 9: Pielgrzymi w obiektywie

Nowsze