PASZCZYNA: Eucharystia pielgrzymkowa z grupą św. Jana

W piątym dniu pielgrzymowania na Jasną Górę, 8 lipca 2020 r., gdy w Liturgii Kościoła wspominamy św. Jana z Dukli, na pątniczym szlaku wędrowała krośnieńska grupa, której patronuje ten święty. Wczesnym rankiem wyruszyli z Lubziny, aby uczestniczyć w Eucharystii sprawowanej przez abp. Adama Szala w parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Paszczynie.

Homilię wygłosił ks. Paweł Dziob, przewodnik grupy św. Jana. Głównym tematem kaznodzieja uczynił powołanie do służby w Kościele. – Dzisiaj pragniemy podziękować Panu Bogu za te powołania osób, które odpowiedziały na wezwanie Chrystusa. Chciałbym dzisiaj tutaj zwrócić uwagę nawet na księdza Kamila, który przezywa swoją Mszę prymicyjną w naszej wspólnocie. Jesteśmy wdzięczni, że tyle lat posługuje w naszej wspólnocie. Praktycznie to jego powołanie zrobiło się tutaj, w tej wspólnocie. Krocząc każdego roku do Tronu Matki Bożej ta wiara się umacniała – powiedział ks. Dziob.

Kaznodzieja podkreślił tez rolę pielgrzymów, którzy wyruszając na pątniczy szlak, swoim życiem i postawą świadczą o Bogu. – Mamy głosić Go wśród ludzi, z którymi podczas tej pielgrzymki się spotkamy. Taka postawa jest też okazją, aby samemu doświadczyć dobroci i pomocy od ludzi napotkanych podczas naszych rekolekcji w drodze. Z tak wielką spotykamy się życzliwością – zaznaczył kapłan.

Ogromnym wsparciem dla pielgrzymów fizycznych są pielgrzymi duchowi –To oni wypraszają nam łaski. Za pośrednictwem Radia FARA przypominają nam o tym, aby nasze kroczenie trasami pielgrzymki było jak najbardziej owocne – dodał ks. Dziob.

Podsumowaniem homilii było zwrócenie szczególnej na głoszenie Ewangelii wszędzie tam gdzie się jest, bez względu na pełnione funkcje, posiadane zaszczyty i godności. – Bóg postanowił szczerzyć swoje Królestwo miłości i sprawiedliwości, radości i pokoju, posługując się właśnie nami. Naszymi rękami, naszymi nogami, naszymi ustami i sercami. Czy je oddamy Chrystusowi wielkodusznie już w tej chwili? Czy też jak dotąd może ostrożnie, z wyliczeniem, połowicznie? – pytał zebranych pątników kaznodzieja.

Na zakończenie Eucharystii głos zabrał ks. Stanisław Łącz, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Paszczynie, który w tym roku obchodzi 40-lecie sakramentu kapłaństwa. Podziękował on za obecność pielgrzymów i wyraził swoją wielką radość, że na trasie Przemyskiej Archidiecezjalnej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę znajduje się Paszczyna. Następnie prymicyjnego błogosławieństwa wszystkim zebranym udzielił ks. neoprezbiter Kamil Jaworski.

Po Mszy świętej pielgrzymi zjedli skromny posiłek, odpoczęli i wyruszyli w dalszą drogę przez Brzeźnicę, Nagoszyn, Mokre, Zasów do Zdziarzeca, gdzie zakończyli swój dzienny odcinek drogi i autokarami wrócili do swoich domów.

Msza święta w Paszczynie – fot. Kinga Guzik / Radio FARA

Starsze

ROZMOWA DNIA: ks. Piotr Rączka

KONFERENCJA: Obowiązek świętowania niedzieli.

Nowsze