KONFERENCJA: Obowiązek świętowania niedzieli.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Uczestnictwo w niedzielę we wspólnej celebracji Eucharystii jest świadectwem przynależności do Chrystusa i Jego Kościoła oraz wierności Chrystusowi i Kościołowi. Wierni potwierdzają w ten sposób swoją komunię w wierze i miłości. Wspólnie świadczą o świętości Boga i nadziei zbawienia. Umacniają się nawzajem pod przewodnictwem Ducha Świętego” (KKK, 2182).

W piąty już dzień pielgrzymowania na Jasną Górę podczas konferencji wygłoszonej przez o. Kazimierza Szymczychę SVD, mogliśmy wysłuchać racji przemawiających za świętowaniem Niedzieli.

Starsze

PASZCZYNA: Eucharystia pielgrzymkowa z grupą św. Jana

DZIEŃ 5: Pielgrzymi w obiektywnie

Nowsze