ROZMOWA DNIA: Weronika, Małgorzata, Barbara, Gabriela, Katarzyna, Agnieszka, Anna, Sylwia, Julia, Gabriela i Kinga

Czwartego dnia pielgrzymowania podczas rozmowy dnia spotkaliśmy się z pątniczkami posługującymi w diakonii muzycznej z przeworskiej grupy św. Rafała: siostry pielgrzymkowe mówiły o swojej posłudze na szlaku, a także własnych doświadczeniach związanych z pielgrzymką na Jasną Górę. W rozmowie udział wzięli: Weroniką Stącel, Małgorzatą Mikuła, Barbarą Stachiewicz, Gabrielą Piątek, Katarzyną Balawender, Agnieszką Pajda, Anną Balawender, Sylwią Bożek, Julią Stachiewicz, Gabrielą Maciałek i Kingą Marek. Siostry pielgrzymkowe mówiły o swojej posłudze na szlaku, a także własnych doświadczeniach związanych z pielgrzymką na Jasną Górę.

Starsze

MEDYTACJA: Pielgrzymuję, aby stale wnikać w tajemnicę Eucharystii

WIELOPOLE SKRZYŃSKIE: Eucharystia z grupą św. Andrzeja

Nowsze