Zapisy

Osoby, które chcą wziąć udział 39. Przemyskiej Archidiecezjalnej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę obowiązkowo zapisują się u księdza przewodnika grupy, w której chcą pielgrzymować na listę uczestników pielgrzymki.

Młodzież do lat 18, by wziąć udział w Pielgrzymce, musi przedłożyć Księdzu Przewodnikowi pisemne zezwolenie rodziców lub opiekunów. Osoby poniżej 15. roku życia mogą pielgrzymować tylko pod opieką osoby dorosłej.

Koszt wpisowego (na pokrycie kosztów pielgrzymki) wynosi 130 zł od osoby. Jeśli z najbliższej rodziny wybiera się na pielgrzymkę kilka osób, to tylko jedna z nich uiszcza całość opłaty, tj. 130 zł, a pozostałe wpłacają po 70 zł (Przez najbliższą rodzinę rozumie się tu rodziców i ich dzieci).

Lista księży przewodników poszczególnych grup:

  • Gr. św. Jacka (Przemyśl) – ks. Marcin Wilk – tel. 505 728 959;
  • Gr. św. Kazimierza (Przemyśl) – ks. Krzysztof Szybiak – tel. 605 115 145;
  • Gr. św. Józefa (Radymno) – ks. Tomasz Smoter – tel. 509 770 224;
  • Gr. św. Brata Alberta (Jarosław) – ks. Mariusz Woźny – tel. 663 959 554;
  • Gr. św. Rafała (Przeworsk) – ks. Damian Rokosz – tel. 530 432 809;
  • Gr. św. Urszuli (Łańcut) – ks. Wiktor Florek – tel. 509 799 932;
  • Gr. bł. Marii (Leżajsk) – ks. Grzegorz Socha – tel. 694 151 369;
  • Gr. św. Andrzeja (Lesko) – ks. Tomasz Podolak– tel. 661 871 881;
  • Gr. św. Jana (Krosno) – ks. Paweł Dziob – tel. 697 697 746;
  • Gr. św. Wojciecha (Brzozów) – ks. Waldemar Murdzek – tel. 602 608 664.